Welkom bij Mahla

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen. Daarbij gaat het om handels– en economisch recht in brede zin, vennootschappenrecht, arbeids –en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

Rechtstakken

De dienstverlening van Mahla is zowel gericht op gerechtelijke procedures, bemiddeling als adviesverlening, en dit voor de meeste rechtstakken. (meer...)

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. (meer...)

Wie is Mahla?

Mahla is een jong en ondernemend advocatenkantoor. U vindt bij ons een brede expertise en ervaring in de verschillende rechtstakken onder één dak. Professionele en gedreven advocaten behartigen de belangen van zowel zakelijke als particuliere cliënten.

Met Mahla staan wij midden in de samenleving en herkennen wij snel uw problemen. Met persoonlijke betrokkenheid pakken wij uw zaken doelgericht aan en streven naar creatieve oplossingen. Onze cliënten waarderen deze aanpak. Snel handelen is daarbij vanzelfsprekend.

Bij Mahla hebben onze enthousiaste advocaten een perfecte opleiding genoten, bekwamen zij zich verder door permanente bijscholing en hanteren zij de hoogste professionele standaarden.
U treft bij ons een forse dosis ondernemersgeest aan die we laten zien door niet altijd voor de platgetreden paden te kiezen, te investeren in nieuwe juridische procedures en voor iedere cliënt tot het uiterste te gaan. We tonen daarbij een oprechte interesse voor de mens achter iedere zaak.

Mahla is gelegen in het historische centrum van Mechelen, gemakkelijk bereikbaar, centraal tussen Antwerpen en Brussel. In de nabije omgeving zijn ruime parkeermogelijkheden. Wij komen graag naar u toe, omdat wij weten dat succesvol ondernemen een kwestie is van uw tijd optimaal te benutten.

Waar komt Mahla vandaan?
Enig opzoekwerk bracht ons bij de oudste plaatsnaam voor de stad Mechelen. Mahla blijkt een ontmoetingsplaats geweest te zijn voor de mannen uit de omliggende Merovingische nederzettingen, waar de vrije Franken samen kwamen om recht te spreken.

François De Keersmaecker

Licentiaat in de rechten aan de KUL, afgestudeerd in 1981.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 1981.

Curator bij de rechtbank van koophandel te Mechelen.
Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.


Rechtsdomeinen
Handels- & economisch recht
Bank-, Insolventie- & financieel recht
Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht
Sportrecht


Ann Van de Velde

Licentiaat in de rechten aan de VUB, afgestudeerd in 1987.
Bijzondere licentie in het Europees en Internationaal recht aan de VUB.

Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 1987.
Erkend bemiddelaar in familiezaken.
Plaatsvervangend Vrederechter te Mechelen.

Arbiter bij de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (BAS).
Voorzitter van het erkend kunstencentrum kc nOna (Theater Teater vzw).
Voorzitter van de erkende plaatsingsdienst voor jongeren in het kader van pleegzorg (Kaos vzw).
Lid van de Hoge Raad voor Justitie.


Rechtsdomeinen
Personen - & familierecht
Patrimoniaal vermogensrecht
Jeugdrecht


Ilse Mertens

Licentiaat in de rechten aan de KUL, afgestudeerd in 2000.
DES Droit et Gestion des Technologies de l'Information et de Communication aan de FUNDP Namur.

Advocaat aan de balie te Brussel tot 2007.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2007.


Rechtsdomeinen
Handels- & economisch recht
IT/IP-recht
Aannemings- & bouwrecht
Huur & Handelshuur


Nathalie Borremans

Licentiaat en Master in de rechten aan de RUG, afgestudeerd in 2005.
Diploma Aanvullende Opleiding Criminologische wetenschappen aan de UG.
Bijzondere opleiding jeugdrecht.

Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2006.


Rechtsdomeinen
Personen- & familierecht
Jeugdrecht
Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht


Francine Borremans

Licentiaat in de rechten aan de RUG, afgestudeerd in 1976.

Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 1976.


Rechtsdomeinen
Personen- & familierecht
Patrimoniaal vermogensrecht
Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht


Philip Pelleman

Licentiaat in de rechten aan de RUG, afgestudeerd in 2001.

Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2001.


Rechtsdomeinen
Aannemings- & bouwrecht
Ruimtelijke ordening
Milieurecht
Huur & Handelshuur


Katleen Dreher

Licentiaat in de rechten aan de KUL, afgestudeerd in 2005.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2008.


Rechtsdomeinen
Handelsrecht & Economisch recht
Vennootschappenrecht


Karlijne Lammar

Licentiaat in de rechten aan de UA, afgestudeerd in 2011.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2011.


Rechtsdomeinen
Aansprakelijkheidsrecht & verzekeringsrecht
Handelsrecht & economisch recht
Huur & handelshuur


Jules De Keersmaecker

Jules De Keersmaecker

Doctor in de rechten aan de RUG.
Gewezen assistent aan de rechtsfaculteit van de RUG.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 1973.


Rechtsdomeinen
Personen- en familierecht
Handels- en economisch recht
IT/IP-recht


Hanne Eerdekens

Hanne Eerdekens

Master in de rechten aan de KUL, afgestudeerd in 2012.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2012.


Rechtsdomeinen
Jeugdrecht
Personen- en familierecht


Thomas Luyten

Thomas Luyten

Master in de rechten aan de VUB, afgestudeerd in 2012.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2012.


Rechtsdomeinen
Personen- en familierecht
Handels- en economisch recht
Aansprakelijkheidsrecht & verzekeringsrecht
IT/IP-recht


Charlotte Stynen

Charlotte Stynen

Bachelor in de rechten aan de FUNDP,
Master in de rechten aan de VUB, afgestudeerd in 2013.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2013.


Rechtsdomeinen
Handelsrecht & economisch recht
Bank-, Insolventie- & financieel recht


Amandine Vanden Eede

Amandine Vanden Eede

Master in de rechten aan de Universiteit Gent, afgestudeerd in 2011,
Master in mensenrechten en democratisering (European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation – E.MA) aan het Europees Inter-Universitair Centrum voor Mensenrechten en Democratisering (EIUC) in Venetië, Italië,
afgestudeerd in 2012.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds 2013.


Rechtsdomeinen
Personen- & familierecht
Jeugdrecht


Laetitia Convent

Laetitia Convent

Bachelor in de rechten aan de FUNDP,
Master in de rechten aan de KULeuven, afgestudeerd in 2013.
Advocaat aan de balie te Mechelen sinds februari 2014.


Rechtsdomeinen
Personen- & familierecht
Jeugdrecht


Francine Freys
Anja De Doncker
Chris Van Hoof
Tania Van Hoof

Wat doet Mahla?

De advocaten en bemiddelaars van Mahla leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen. Daarbij gaat het om handels– en economisch recht in brede zin, vennootschappenrecht, arbeids –en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

De dienstverlening van advocatenkantoor Mahla behelst twee grote onderdelen. Enerzijds verzorgen de advocaten van Mahla de klassieke conflictbegeleiding, anderzijds werken zij ook pro-actief d.m.v. consulting in de meest brede betekenis. Ook het legal project management en de legal audit behoren tot het expertisedomein van Mahla.

Bij conflictbegeleiding zal Mahla de cliënt op professionele wijze doorheen een conflict loodsen.
Dit kan zowel een feitelijke conflictsituatie zijn als één die gepaard gaat met procedures voor administratieve en gerechtelijke instanties. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen.

Als de klassieke conflictbegeleiding niet de optimale oplossing lijkt, zullen de advocaten van Mahla u graag bijstaan met advies over de modernere vormen van conlfictoplossing zoals arbitrage, bemiddeling, e.d.

Wanneer de advocaten van Mahla aan consulting doen, spitsen zij zich voornamelijk toe op de risico’s van het ondernemen. Ondernemen, investeren, overeenkomsten aangaan, zelfs onderhandelingen voeren houdt steeds (juridische) risico’s in. De kunst is om deze risico’s steeds tot een minimum te beperken. Een dergelijke attitude is eigen aan elk succesvol ondernemer en daar dragen de advocaten van Mahla graag hun steentje toe bij.

Wat verwacht Mahla van u?

Advocatenkantoor Mahla werkt in een open en transparante sfeer. Van u verwachten wij als cliënt hetzelfde. Duidelijke communicatie is immers de eerste en belangrijkste vereiste om tot een goede samenwerking te komen.

Ideaal stelde u reeds een degelijk dossier samen met stukken, aktes, correspondentie, voorwaarden, notities en dergelijke. Bij voorkeur ontvangen wij uw dossier enkele dagen voor de eerste bespreking. Dat bevordert een doeltreffend gesprek en kan kosten besparen.

Communiceren is het doorgeven van informatie, en dat moet op een optimale manier gebeuren. Informatie achterhouden ten opzichte van uw vertrouwenspersoon werkt contraproductief, en kan de goede afhandeling van uw dossier schaden. Hoe completer de uitwisseling van informatie en hoe openhartiger het contact is, des te beter Mahla uw zaak kan behandelen.

Rechtstakken

De dienstverlening van advocatenkantoor Mahla behelst twee grote onderdelen. Enerzijds verzorgen de advocaten van Mahla de klassieke conflictbegeleiding, anderzijds werken zij ook pro-actief d.m.v. consulting in de meest brede betekenis. Ook het legal project management en de legal audit behoren tot het expertisedomein van Mahla.

Mahla zet de rechtstakken waarin het actief is nog even voor u op een rij:

Aannemingsrecht & bouwrecht
- Bouwgeschillen
- Aansprakelijkheid aannemer en architect
- Aanbestedingen
- Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens en Philip Pelleman.

Aansprakelijkheidsrecht & verzekeringsrecht
- Advies en bijstand inzake schadedossiers
- Juridische afhandeling van verkeersongevallen en verkeersovertredingen

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Francine Borremans, Nathalie Borremans, Kristien De Backer en Karlijne Lammar.

Arbeidsrecht & sociaal recht
- Arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief)
- Ontslag (individueel en collectief)
- Herstructureringen
- Advies en geschillen inzake bijdragen sociale zekerheid en sociaal secretariaat

Voor deze materie kan u terecht bij Marc Leemans.

Bankrecht, Insolventierecht & financieel recht
- Persoonlijke en zakelijke zekerheden (borg, pand,…)
- Gerechtelijk akkoord - Continuïteit Onderneming
- Faillissement
- Vrijwillige vereffeningen
- Invorderingen en beslag

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker en Marc Leemans.

Handelsrecht & economisch recht
- Handelspraktijken en mededingingsrecht (inclusief consumenten recht)
- Contractenrecht (opmaken en onderhandelen van contracten en van algemene verkoops- en factuurvoorwaarden)
- Handelsovereenkomsten
- Handelstussenpersonen (bvb. handelsagentuur) en distributierecht

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Marc Leemans, Ilse Mertens, Katleen Dreher en Karlijne Lammar.

Huur & handelshuur
- Huurgeschillen
- Aansprakelijkheid huurder en verhuurder
- Huurhernieuwingen
- Expertises

Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker, Ilse Mertens, Philip Pelleman en Karlijne Lammar.

IT/IP-recht
- Auteursrecht
- Merkenrecht
- IT/IP- recht
- Software ontwikkeling, licenties, onderhoud
- E-commerce / E-invoicing
- Archiving
- Databanken
- Privacy – bescherming van de persoonsgegevens

Voor deze materie kan u terecht bij Ilse Mertens.

Jeugdrecht
- Problematische opvoedingssituaties
- Regelingen m.b.t. kinderen na echtscheiding of samenwoonst
- Jeugddelinquentie

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Nathalie Borremans en Kristien De Backer.

Milieurecht - Ruimtelijke ordening
- Milieuvergunningen
- Bouwvergunningen
- Exploitatievergunningen
- Verkavelingvergunningen

Voor deze materie kan u terecht bij Philip Pelleman.

Patrimoniaal vermogensrecht
- Vereffening van nalatenschappen en huwgemeenschappen
- Erfenissen en testamenten
- Vermogensplanning

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Francine Borremans en Nathalie Borremans.

Personenrecht & familierecht
- Afstamming
- Adoptie
- Staat van personen
- Huwelijks/Samenlevingscontracten
- Echtscheidingen

Voor deze materie kan u terecht bij Ann Van de Velde, Francine Borremans, Nathalie Borremans en Kristien De Backer.

Sportrecht
Voor deze materie kan u terecht bij François De Keersmaecker.

Vennootschappenrecht
- Oprichting, werking en vereffening van vennootschappen
- Overnames, fusies en splitsingen
- Legal audit / legal project managament
- Geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
- Aandeelhoudersovereenkomsten
- Aansprakelijkheid van bestuurders, oprichters en commissarissen

Voor deze materie kan u terecht bij Marc Leemans en Katleen Dreher.

Bemiddeling bij Mahla

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. Daarbij helpt een neutrale en onafhankelijke derde (de bemiddelaar of mediator) om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen in vinden.

Bemiddeling is de ideale oplossing wanneer partijen geconfronteerd worden met een meningsverschil en nadien ook nog dienen samen te werken, en gebaat zijn bij een evenwichtige en snelle oplossing.

De bemiddelaar zal vooral oog hebben voor de lange termijn-relatie. Hij gaat samen met de partijen op zoek naar creatieve en originele oplossingen, die absoluut onmogelijk zijn bij de klassieke gerechtelijke procedures. Bemiddeling heeft ook nog een aantal andere voordelen. Het gaat snel omdat een bemiddeling op enkele weken tot maximaal enkele maanden afgehandeld is, terwijl een klassieke gerechtelijke procedure meerdere maanden tot dikwijls enkele jaren loopt.

Bemiddeling is eveneens kostenbesparend omdat de kosten tussen alle partijen worden verdeeld. Bemiddeling door een erkende bemiddelaar is bovendien strikt vertrouwelijk en het bereikte akkoord kan worden gehomologeerd door de rechtbank.

Onder de advocaten van Mahla zijn twee erkende bemiddelaars: Ann Van de Velde in familiezaken en Marc Leemans in burgerlijke en handelszaken.
Zij werden beiden erkend door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden zoals: garanties inzake competentie en bijkomende vorming, het strikt vertrouwelijk karakter van de bemiddeling en de mogelijkheid om het bekomen akkoord te laten homologeren door de rechtbank.

Ann Van de Velde en Marc Leemans zijn als erkende bemiddelaars het best geplaatst om u in hun respectieve vakgebieden bij te staan tijdens een bemiddeling, dan wel op te treden als bemiddelaar in geschillen met uw familie, kinderen, ouders, buren, klanten, leveranciers, aandeelhouders, bestuursleden, enz.

Hoe werkt Mahla?

Tijdens ons eerste gesprek maken wij duidelijke afspraken over de voorwaarden waaraan er gewerkt wordt, inclusief de financiële voorwaarden.

Transparantie en eenvoud zijn hierbij de twee maatstaven die Mahla hanteert. Uiteraard worden de concrete afspraken bepaald in functie van het dossier. Vanzelfsprekend zijn deze verschillend naargelang de inhoud en de complexiteit van het dossier. Omwille van de eenvoud en de duidelijkheid hanteert Mahla ook algemene basisvoorwaarden die tijdens het eerste onderhoud worden toegelicht.

Ook de financiële voorwaarden waaraan Mahla werkt, worden besproken, zodat u voor geen onaangename verrassingen komt te staan. Ook hier hangt veel af van de aard van het dossier dat door de advocaten en bemiddelaars van Mahla zal worden behandeld. Mahla zorgt steeds voor een duidelijke en overzichtelijke afrekening.

Wat kost Mahla?

Kosten en prestaties worden maandelijks of per kwartaal afgerekend.
U betaalt dus nooit voor prestaties die nog niet werden geleverd en u kunt uw dossier ook financieel opvolgen zodat u, bij de afsluiting van uw dossier, niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Algemeen kunnen we de financiële voorwaarden van Mahla als volgt samenvatten:

  • Honoraria zijn vergoedingen voor de tijd die een advocaat van Mahla spendeert aan een dossier van de cliënt. Deze worden, behoudens andere afspraken, in rekening gebracht aan een uurtarief dat afgesproken wordt tijdens een persoonlijk onderhoud met de cliënt, en dit conform transparante standaarden die eveneens tijdens het eerste onderhoud worden toegelicht.
  • De honoraria van de advocaten worden vermeerderd met dossierkosten en externe kosten. Dossierkosten zijn kosten die specifiek in een welbepaald dossier worden gemaakt en ook toerekenbaar zijn aan een welbepaald dossier. Bij Mahla zijn deze dossierkosten zeer transparant en zeer beperkt (zowel in omvang als in aantal). Externe kosten zijn kosten die Mahla eenvoudig doorrekent zoals bv. notaris, expert, accountant of revisor, vertalingen, reis- en verblijfkosten enz.
  • Op verzoek van de cliënt verschaft Mahla een inschatting of begroting van erelonen en onkosten van de advocaten bij de aanvang van de opdracht. Desgewenst ook tussentijds. Aan een dergelijke inschatting of begroting kan de cliënt echter geen rechten ontlenen, behoudens het recht te worden geïnformeerd wanneer de inschatting of begroting dreigt overschreden te worden.
  • Voor grotere projecten bezorgt Mahla u graag een duidelijk budget voorafgaandelijk aan de aanvang van het project. Zo wordt vermeden dat u als cliënt voor onaangename verassingen komt te staan. Zo kan legal project management of een legal audit worden uitgevoerd op basis van een uurtarief maar ook tegen een vaste prijs, bijvoorbeeld een percentage van de totale projectwaarde. Hierin zijn opgenomen de vastgelegde (wederkerende) beheerstaken en de behandeling van de geplande input van documenten, bijkomende taken en rapportering zoals overeengekomen. Aanvullende advisering en bemiddeling rekent Mahla door op uurbasis.


Een resultaatafhankelijke beloning wordt soms gehanteerd bij incassowerkzaamheden, maar zij kan ook worden besproken in andere dossiers. Deze beloning staat in verhouding tot het te behalen resultaat en ze is afhankelijk van de juridische risico's, de verhaalmogelijkheden en de omvang van het financieel belang.

Waar vindt u Mahla

Mahla is gelegen in het historisch centrum van Mechelen, op een steenworp van de Dijle. U vindt parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving, zowel in de straten in de buurt van Mahla en aan de Dijle, als in de ondergrondse parkings van de stad Mechelen. De ondergrondse parking van congrescentrum LAMOT vindt u op 200m. en de ondergrondse parking van de Grote Markt is op 300m. van Mahla gelegen.

Vanuit de ondergrondse parking van congrescentrum LAMOT wandelt u naar de Dijle. Daar is er een voetgangersbrug over de Dijle naar de Vismarkt. Op de Vismarkt ga je links en kom je in de Drabstraat.

Vanuit de ondergrondse parking van de Grote Markt wandelt u naar de Ijzerenleen. Op het einde van de Ijzerenleen (net voor de brug over de Dijle) gaat u rechtsaf naar de Vismarkt. Je wandelt rechtdoor de Vismarkt over en komt dan in de Drabstraat.

Mahla
Advocaten & bemiddelaars

Drabstraat 10
2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 80 80
F +32 (0)15 20 05 92

Routebeschrijving

Komende van de richting Antwerpen of Brussel: E19, afrit 9 (Willebroek - Mechelen-Noord - Mechelen-Centrum – Nekker), volg richting Mechelen-Centrum (N16) gedurende 1 km, kruispunt met Guido-Gezellelaan rechtdoor (is de Edgard Tinellaan), volg deze tot aan de volgende verkeerslichten (50 m.) en sla rechts af in de Katelijnestraat. Volg deze gedurende 300 m., rij voorbij de Katelijnekerk, die zich links bevindt, en neem vervolgens de tweede straat rechts, de A-B-straat. Volg deze straat die na 100 m. van naam verandert in Melaan. Na ongeveer 300 m. op het einde van de Melaan, vlak voorbij het Conservatorium, zal u een klein pleintje vinden met links op de hoek (Drabstraat) het grote witte Hooghuys. Daar is Mahla gevestigd.

Komende van de richting Leuven: N26 (Leuvensesteenweg) tot aan de binnenring van Mechelen (net voorbij de spoorwegbrug), sla rechts af op de Zandpoortvest, volg de Zandpoortvest gedurende 600 meter Vervolg je weg over de Zwartzustervest gedurende 600 m. De straat verandert dan van naam in Edgard Tinelllaan. Volg deze gedurende 400 m. en sla dan links af in de Katelijnestraat. Volg deze gedurende 300 m., rij voorbij de Katelijnekerk, die zich links bevindt, en vervolgens de tweede straat rechts, de A-B-straat. Volg deze straat die na 100 m. van naam verandert in Melaan. Na ongeveer 300 m. op het einde van de Melaan, vlak voorbij het Conservatorium, zal u een klein pleintje vinden met links op de hoek (Drabstraat) het grote witte Hooghuys. Daar is Mahla gevestigd.

Komende van de richting Sint-Niklaas: N16 (Gentsesteenweg) helemaal ten einde en vervolgen over de brug van de E19, vervolgens de weg verderzetten zoals komende van de richting Antwerpen of Brussel.

Komende van de richting Lier: N14 (Liersesteenweg) helemaal ten einde tot aan de binnenring van Mechelen (aan de gevangenis), daar rechtsaf de Edgard Tinelllaan, volg deze gedurende 400 m. en sla dan links af in de Katelijnestraat. Volg deze gedurende 300 m., rij voorbij de Katelijnekerk, die zich links bevindt, en vervolgens de tweede straat rechts, de A-B-straat. Volg deze straat die na 100 m. van naam verandert in Melaan. Na ongeveer 300 m. op het einde van de Melaan, vlak voorbij het Conservatorium, zal u een klein pleintje vinden met links op de hoek (Drabstraat) het grote witte Hooghuys. Daar is Mahla gevestigd.

Voor de parking van Congrescentrum LAMOT: In de Katelijnestraat (zie vorige routebeschrijvingen) neem je niet de A-B-straat, maar rij je rechtdoor. Na 50 meter rij je voorbij de Wollenmarkt en de Sint-Rombouts-kathedraal. Je moet dan rechts aanhouden (om niet op de Grote Markt te rijden) en komt zo op de Ijzerenleen. De Ijzerenleen rij je helemaal af (250 m.) en dan rij je over een bruggetje over de Dijle. Van op dit bruggetje zie je aan je rechterkant Congrescentrum LAMOT staan en ongeveer 50 m. voorbij dit bruggetje vind je aan je rechterkant de ingang van de parking van het Congrescentrum.

Voor de parking van de Grote Markt: In de Katelijnestraat (zie vorige routebeschrijvingen) neem je niet de A-B-straat, maar rij je rechtdoor. Na 50 meter rij je voorbij de Wollenmarkt en de Sint-Rombouts-kathedraal. Je moet dan links aanhouden (alsof je op de Grote Markt zou rijden). Je zal dan de ingang van de parking van de Grote Markt zien.